Die CMR ‘Red-’n-Kind-veldtog

Die CMR ‘Red-’n-Kind-veldtog

Die Christelik-Maatskaplike Raad Noord (CMR Noord) is ‘n organisasie sonder winsoogmerk, wat sedert 1936 maatskaplike dienste lewer aan mense in nood. Die organisasie is werksaam in 17 Sentrums Van Hoop, geleë in Gauteng, Noord Wes en Limpopo.

Hulle visie is om HOOP te gee aan mense in nood.  Kinderbeskerming is die hooffokus en “Red-‘n-Kind” is die organisasie se vlagskip-projek. Hier word kinders as gevolg van mishandeling, verwaarlosing en/of seksuele molestering BEVEILIG. Laasgenoemde behels die bepaling van die skade aan elke kind, die daaropvolgende terapie asook plasing in alternatiewe sorg van hierdie gebroke kinders. Ander programme sluit in: Gesinsbewaring en Armoedeverligting.

Mense se lewens word deur middel van die CMR Noord se toetrede in hoop omskep en hulle word sodoende ‘n nuwe droom gebied…

Vir meer inligting en skenkings besoek:

http://www.cmrn.co.za/

Mission Without Borders

Mission Without Borders

Building hope for impoverished people and communities.

Working across Europe's six poorest countries, we stand side by side with families, children and elderly people to help them move towards self-sufficiency. This year we will bring hope to over 20,000 children, around 9,000 families and more than 150,000 elderly people. We are committed to enabling long-term, sustainable change through our sponsorship schemes, family and child support programmes and community care.

http://www.mwb-sa.org

Employment Solutions for People with Disabilities

Employment Solutions for People with Disabilities

Employment Solutions for People with Disabilities (ES) bied aan volwasse mense met gestremdhede ‘n platform om te kan werk en ‘n inkomste te verdien. Personeel werf kontrakte uit die korporatiewe- en vervaardigingsektore, lei gestremde persone op om die werk te doen en betaal hulle vir die uitset of produk. Bo en behalwe sin en waardigheid wat die diens bied vir mense met gestremdhede, maak dit ook besigheidsin en dra by tot die ekonomie. Mense met gestremdhede het geweldige uitdagings in die oop arbeidsmark. Ten spyte daarvan dat hulle sekere take suksesvol sal kan uitrig, sluit kommunikasie en toegang hulle meestal uit. ES bied ‘n gestremdheidsvriendelike werksomgewing waar hierdie groep se potensiaal verwesenlik word. Take sluit in verpakking, meganiese handewerk, naaldwerk, verkope, elektroniese invoere en rolstoelherstellings. Maatskappye is welkom om te gaan kyk wat hulle kan doen en deel te word van hierdie werkskeppingsprojek. Groot maatskappye soos Vodacom en Heunis Staal maak reeds vir jare van hul dienste gebruik!

http://www.disabilityemployment.co.za/

Transoranje skool vir dowes
Whispers

Transoranje skool vir dowes

Transoranje Skool vir Dowes is geleë in Pretoria Wes en maak voorsiening vir die onderrig en opvoeding van kinders met gehoorgestremdheid vanaf 3 jaar tot skoolverlating. Twee derdes van Transoranje se leerders is behoeftig of van voorheen benadeelde gemeenskappe. Alhoewel Transoranje ‘n staatsubsidie ontvang, is die skool deurentyd afhanklik van donasies, skenkings, borge en fondsinsamelingsprojekte ten einde in al die behoeftes van die sowat 203 leerders te voorsien. Die skool is gestig in 1954. Besoek gerus die webblad by http://www.transoranje.webs.com/ en word bewus van al die aktiwiteite rondom die skool en waar jy ‘n bydrae kan lewer.

Whispers Speech and Hearing Centre

LEARNING LANGUAGE FOR LIVING

Vind aangeheg ñ manier hoe u ook kan bydra:
"Letter of Appeal"
"Account Plea Letter"

Leer meer oor die skool se doen en late hier: https://youtu.be/Gy61A0EItwU

Besoek gerus hul website: Whispers Speech and Hearing Centre